“De studie van de efficiëntie van mensen in hun werkomgeving.”

Grieks: Ergon (werk) Nomoi (natuurwet)

Ergonomie is het verfijnen en optimaliseren van producten voor menselijk gebruik en het toepassen van psychologische en fysiologische principes bij het ontwerpen van producten, processen en systemen. Voor CBS betekent dit het verminderen van menselijk ongemak en het verbeteren van de productiviteit en veiligheid. Hierbij besteden we specifieke aandacht aan de interactie tussen mens en product.

ERGONOMIE WORDT BESCHOUWD ALS EEN WETENSCHAP
Ergonomische studies zoals we deze tegenwoordig kennen, werden voor het eerst uitgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit eerste onderzoek bleek dat veel vliegtuigcrashes tot op dat moment vermijdbaar waren. Deze crashes werden toegeschreven aan onlogische en slechte cockpitontwerpen. Ontwerpers gebruikten deze bevindingen om te onderzoeken hoe de piloot met de bedieningselementen in de cockpit omging en hoe deze intuïtiever en gebruiksvriendelijker gemaakt konden worden. De studie werd uitgebreid en ging alles wat een mens doet omvatten. Dit markeerde feitelijk het begin van op mensen gerichte ontwerpen. Dus in plaats van ons te conformeren aan de technologie, conformeert deze zich aan ons.

ELK MENS IS ANDERS
Met de ontwikkeling van de computerapparatuur in de jaren zestig groeide deze eerste ergonomiestudie uit tot een studie die alles wat een mens doet omvat.
Het ene lichaam is het andere niet. Bij de beoordeling van het comfort op een werkplek mag men nooit in zijn algemeenheid uitgaan van een ideale positie op basis van bijvoorbeeld hoogte.
Antropometrische studies helpen ons om de verschillen in bepaalde afmetingen van mensen in een populatie te begrijpen. De meubelindustrie, die zich meer bezighoudt met ergonomie, heeft geen echte zakelijke relatie heeft met de technologieleveranciers, die zich over het algemeen minder met ergonomie bezighouden. Dit is een probleem waarmee ergonomie op de werkplek op grote schaal te kampen heeft. Dit leidt tot een ergonomische mismatch tussen een persoon die aan een bureau werkt en de IT-apparatuur die hij/zij nodig heeft om zijn/haar werk te doen. Bij een goed ergonomisch ontwerp is rekening gehouden met de match tussen de gebruiker, de apparatuur en de omgeving, individueel afgestemd op elke persoon.

Artikelen