1. INTRODUCTIE

1.1 In dit privacybeleid:

1.1.1 staan verwijzingen naar wij, ons of onze voor Colebrook Bosson Saunders, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer: 2516754), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1 Portal Road, Melksham, Wiltshire, SN12 6GN.  Ons btw-nummer is GB577478480;

1.1.2 verwijzingen naar u of uw staan voor de persoon waarvan wij de persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Dit houdt in elke persoon die contact met ons opneemt inzake de producten en diensten die wij leveren of op een andere manier met ons samenwerkt; en

2. PRIVACYBELEID

2.1 Dit privacybeleid vormt de basis op grond waarvan we persoonsgegevens over u verzamelen en gebruiken.

2.2 Dit privacybeleid beschrijft in detail wie verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die we over u verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe we deze persoonsgegevens zullen gebruiken, aan wie we deze mogen verstrekken en uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens.

2.3 In dit privacybeleid gebruiken we het woord persoonsgegevens wanneer we de informatie beschrijven die over u gaat en die u identificeert.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

3.1 Wij zijn de gegevensbeheerder op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met betrekking tot uw persoonsgegevens die verzameld en gebruikt worden door uw gebruik van de producten en diensten die wij leveren of uw andere vormen van contact met ons(ook via hermanmiller.co.uk (de Website)).

3.2 Wij zijn de gegevensbeheerder, omdat we bepalen voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?

4.1 Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens over u bij het leveren van onze producten en diensten. De persoonsgegevens die we verzamelen, omvatten:

4.1.1 Informatie die u ons verstrekt

The information that you De informatie die u ons verstrekt, kan het volgende bevatten:

Type persoonsgegevens Voorbeelden
Algemeen
Contactgegevens Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Algemene informatie Geslacht en geboortedatum
Financieel
Financiële informatie en accountgegevens Betaalkaartnummer (creditcard of betaalkaart), bankrekeningnummer of andere financiële gegevens zoals het rekeningnummer en de rekening
Bestellingenoverzicht
Bestellingenoverzicht Informatie over de producten en diensten die we u bieden
Slimme inrichting
Informatie over uw voorkeuren voor een slim interieur Informatie over uw voorkeuren voor meubels zoals de hoogte van het bureau
Garantieclaims
Informatie over garantieclaims Informatie met betrekking tot garantieclaims die u hebt ingediend op onze producten
Marketingvoorkeuren
Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten Marketingvoorkeuren, om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten (inclusief onze nieuwsbrief)

Deze informatie kan worden verstrekt:

(a) door formulieren in te vullen, inclusief die op de Website;

(b) wanneer u transacties met ons aangaat;

(c) wanneer u met ons communiceert (inclusief per e-mail en sms);

(d) wanneer u onze producten en diensten gebruikt;

(e) wanneer u een garantieclaim op onze producten indient; en

(f) wanneer u een probleem met onze producten of diensten signaleert.

4.1.2 Informatie die we over u verzamelen

Type informatie Methode van gegevensverzameling Voorbeelden
Technische informatie Via uw internetbrowser of elektronische apparatuur De meeste websites verzamelen bepaalde informatie of dit vindt automatisch plaats via uw elektronische apparatuur, zoals uw IP-adres (d.w.z. uw computeradres op internet), schermresolutie, type besturingssysteem (Windows of Mac) en versie, type en versie internetbrowser, fabrikant van de elektronische apparatuur en het model, de taal, het tijdstip van het bezoek, de bezochte pagina’s en de naam en versie van de diensten (zoals de app) die u gebruikt. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de diensten naar behoren functioneren.
Technische informatie Door uw gebruik van een app Wanneer u een app downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners gebruikersgegevens van de app bijhouden en verzamelen, zoals de datum en het tijdstip waarop de app op uw elektronische apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden op de app zijn gedownload op basis van uw apparaatnummer.  Soms hebben we ook toegang nodig tot de externe opslag voor logboeken, de locatie voor de identificatie van webbakens, en tot fotomedia en bestanden en informatie over Bluetooth-verbindingen.
Technische informatie Gebruik van cookies en online tracking Cookies zijn informatiefragmenten die direct worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Cookies stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen en om informatie te verzamelen, zoals het type internetbrowser, hoelang u de website bezoekt, de bezochte pagina’s, uw favoriete taal en het betreffende land van de website. Raadpleeg de onderstaande rubriek 10 voor meer informatie over de cookie- en trackingtechnologie die we gebruiken.

4.1.3 Informatie die we van andere bronnen ontvangen

(a) informatie van het externe bedrijf dat onze online winkel verzorgt www.store.hermanmiller.co.uk;

(b) belangrijke informatie van derden met betrekking tot uw interesse in onze producten en diensten; en

(c) informatie die we ontvangen van openbaar beschikbare bronnen zoals Facebook of LinkedIn.

5. HOE GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN?

5.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten aan u te leveren. Uw persoonsgegevens kunnen in het bijzonder door ons, onze werknemers en dienstverleners gebruikt en bekendgemaakt worden aan derden voor de volgende doeleinden. Voor elk van deze doeleinden hebben we de juridische basis uiteengezet op grond waarvan wij gebruik maken van uw persoonsgegevens.

Doel Wettelijke basis
Om met u en andere personen te communiceren Deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze legitieme zakelijke doeleinden en de legitieme zakelijke doeleinden van de Colebrook Bosson Saunders, omdat deze onze commerciële doelstellingen en die van Colebrook Bosson Saunders ondersteunt en ons en de Colebrook Bosson Saunders in staat stelt met u te communiceren over toekomstige diensten.
We kunnen ook met u communiceren over de naleving van contractuele verplichtingen ten aanzien van de levering van voormalige en actuele goederen en diensten.
Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit onze contacten die wij onderhouden met u en om u de goederen of diensten te leveren De verwerking is noodzakelijk om met u contact te kunnen opnemen. Bijvoorbeeld het delen van persoonsgegevens om de installatie van producten mogelijk te maken of in bepaalde omstandigheden om uw betalingsgegevens te verwerken voor onze producten en diensten.
Voor de verkoop en distributie van onze goederen en diensten Deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze legitieme zakelijke doeleinden en die van de Colebrook Bosson Saunders, omdat wij hierdoor onze goederen kunnen verkopen en distribueren.
Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze producten en diensten Deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze legitieme zakelijke doeleinden en die van de Colebrook Bosson Saunders, omdat wij hierdoor met u kunnen communiceren over onze producten en diensten.
Om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren Deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze legitieme zakelijke doeleinden en die van de Colebrook Bosson Saunders, omdat deze onze commerciële doelstellingen en die van de Colebrook Bosson Saunders ondersteunt en wij onze producten en diensten daardoor kunnen verbeteren.
Om klachten, feedback en vragen te beheren Deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze en de legitieme zakelijke doeleinden van de Colebrook Bosson Saunders, omdat deze onze en de commerciële doelstellingen van de Colebrook Bosson Saunders, ondersteunt en ons helpt om klachten, feedback en vragen te behandelen en onze producten en diensten te verbeteren.
Om garantieclaims op onze producten te kunnen beantwoorden Deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze en de legitieme zakelijke doeleinden van de Colebrook Bosson Saunders, omdat wij hierdoor in staat zijn uw garantieclaims op onze producten en diensten in behandeling te nemen en te beantwoorden.
Tevredenheidsonderzoek, marktonderzoek en analyses uitvoeren Deze verwerking wordt uitgevoerd voor onze legitieme zakelijke doeleinden en die van de Colebrook Bosson Saunders, omdat deze onze commerciële doelstellingen en die van de Colebrook Bosson Saunders ondersteunt en wij onze producten en diensten daardoor kunnen verbeteren.
Om u informatie te kunnen verstrekken over ons dienstenaanbod (inclusief gedetailleerde informatie over onze producten en diensten waarvan wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn) in overeenstemming met de voorkeuren die u hebt aangegeven toen u de overeenkomst met ons bent aangegaan, inclusief eventuele voorkeuren met betrekking tot de voorkeuren met betrekking tot marketingtoestemming Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met uw toestemming.
Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (inclusief in verband met een gerechtelijk bevel) Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wet.
Om overeenkomsten die betrekking hebben op u na te leven of toe te passen (inclusief overeenkomsten tussen u en ons) Afhankelijk van de omstandigheden, wordt de verwerking uitgevoerd voor onze legitieme zakelijke doeleinden ten behoeve van onze bedrijfsvoering of in verband met gerechtelijke procedures (d.w.z. de oprichting, de uitoefening of het verweer van gerechtelijke vorderingen).

5.2 Wanneer we, op grond van onze legitieme zakelijke belangen of de legitieme belangen van een derde partij, het gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen, houdt dit het volgende in:

5.2.1 nastreven van onze commerciële activiteiten en doelstellingen, of die van een derde partij;

5.2.2 naleving van toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen en eventuele gedragscodes;

5.2.3 verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten en diensten, of die van een derde partij; of

5.2.4 bescherming van onze bedrijfsactiviteit, aandeelhouders, werknemers en klanten, of die van een derde partij.

6. AAN WIE MOGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN?

6.1 U stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens mogen delen met:

Type derde partij Voorbeelden
Algemeen
Onze groepsvestigingen Andere bedrijven en entiteiten binnen de Colebrook Bosson Saunders
Onze dienstverleners en zakelijke partners Onze zakelijke partners (inclusief dealers en distributeurs van Colebrook Bosson Saunders -producten), leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met u aangaan (bijvoorbeeld leveranciers van IT-systemen en -diensten van derden)
Onze professionele adviseurs Inclusief accountants, advocaten en andere professionele adviseurs die ons helpen bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten
Wetshandhaving en regelgeving
Politie en wetshandhavingsinstanties We kunnen persoonsgegevens delen met de politie en andere wetshandhavingsinstanties in verband met het voorkomen en opsporen van criminaliteit
Regelgevende instanties We kunnen persoonsgegevens met derden delen als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of instructies van een regelgevende instantie (inclusief in verband met een gerechtelijk bevel), om naleving af te dwingen of de voorwaarden van eventuele overeenkomsten die we hebben gesloten met u of die anderszins betrekking hebben op u (inclusief overeenkomsten tussen u en ons) toe te passen of om onze rechten, onze eigendom of de veiligheid van onze klanten, werknemers of andere derde partijen te beschermen.

6.2
We kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan andere derden, bijvoorbeeld:

6.2.1 in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, zullen we uw persoonsgegevens verstrekken aan de potentiële verkoper of koper van deze bedrijven of activa

6.2.2 als wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij (of zijn onderworpen aan een reorganisatie binnen onze bedrijfsgroep), zullen persoonsgegevens die door ons worden bewaard deel uitmaken van de overgedragen activa; en

6.2.3 als we verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om een overeenkomst die we met u zijn aangegaan, na te leven of toe te passen.

7. AAN WIE DRAGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

7.1 Wanneer we persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we passende en geschikte garanties geven om ervoor te zorgen dat deze gegevens worden beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.2 Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zullen we alles doen wat redelijkerwijze nodig is om ervoor te zorgen dat deze informatie op gepaste wijze wordt beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bijvoorbeeld:

7.3 Voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die we implementeren, kunt u contact opnemen met [email protected].

7.4 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet 100% veilig. Hoewel we ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de website worden verzonden niet garanderen en is verzending op eigen risico. Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de voortzetting van de zakelijke relatie of om u onze product- of marketinginformatie te kunnen leveren. We kunnen ook genoodzaakt zijn informatie op te slaan om aan onze garantieverplichting te kunnen voldoen voor uw eventuele aankopen. We kunnen u vragen om de informatie langer te mogen bewaren in gevallen waarin u in contact bent getreden met onze klantenservice en de informatie nodig is totdat het probleem is opgelost.
Als dit redelijkerwijs noodzakelijk is, kunnen we ook genoodzaakt zijn gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of om onze algemene voorwaarden na te leven.

9. UW RECHTEN

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De rechten zijn soms alleen in bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en soms onderhevig aan bepaalde vrijstellingen. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een samenvatting van uw rechten. U kunt deze rechten uitoefenen met gebruikmaking van de onderstaande contactgegevens.

Recht Samenvatting van uw rechten Contact
Recht van toegang tot uw persoonsgegevens YU hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, onder voorbehoud van bepaalde vrijstellingen.
We kunnen ook aanvullende informatie nodig hebben om uw verzoek te beantwoorden (bijvoorbeeld uw identiteitsbewijs en informatie, zodat wij de specifieke persoonsgegevens die u nodig hebt kunnen vinden).
Gebruik de contactgegevens uiteengezet in rubriek 12.
Recht om uw persoonsgegevens te corrigeren U hebt het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die over u in ons bezit zijn te corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. Gebruik de contactgegevens uiteengezet in rubriek 12.
Recht om toestemming in te trekken U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer wij ons baseren op uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken. Gebruik de contactgegevens uiteengezet in rubriek 12.
Het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit, in het geval van Colebrook Bosson Saunders het Bureau van de Informatiecommissaris, wanneer u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet hebben gebruikt in overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming. Gebruik de contactgegevens uiteengezet in rubriek 12.
Op en vanaf 25 mei 2018 beschikt u over de volgende aanvullende rechten.
Recht om uw persoonsgegevens te wissen U hebt het recht om te vragen uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen. Bijvoorbeeld (i) wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn gebruikt; (ii) wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is waarop wij ons kunnen baseren om gebruik te blijven maken van uw persoonsgegevens; (iii) wanneer u bezwaar aantekent tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (zoals hieronder uiteengezet); (iv) wanneer we uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben gebruikt; of (v) wanneer uw persoonsgegevens dienen te worden gewist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
We mogen uw persoonsgegevens blijven gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te komen en om juridische vorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
Gebruik de contactgegevens uiteengezet in rubriek 12.
Recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken U hebt het recht om ons gebruik van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden op te schorten. Bijvoorbeeld (i) wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet juist zijn en alleen gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren; (ii) wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u bezwaar aantekent tegen het wissen van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om opschorting; (iii) wanneer we niet langer uw persoonsgegevens nodig hebben, maar u uw persoonsgegevens nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen; of (iv) wanneer u bezwaar aantekent tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (zoals hieronder uiteengezet) en wij natrekken of de redenen op grond waarvan wij uw persoonsgegevens gebruiken voorbijgaan aan uw bezwaar. Gebruik de contactgegevens uiteengezet in rubriek 12.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen om doorgestuurd worden naar een ander bedrijf, wanneer dit technisch mogelijk is. Het recht is alleen van toepassing wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, en wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door geautomatiseerde (d.w.z. elektronische) apparatuur. Gebruik de contactgegevens uiteengezet in rubriek 12.
Recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar aan te tekenen tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u redenen hebt die verband houden met uw specifieke situatie en wij uw persoonsgegevens gebruiken voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij). Gebruik de contactgegevens uiteengezet in rubriek 12.

10. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in dit privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst waarover u, in voorkomend geval, per e-mail wordt geïnformeerd. Het bijgewerkte privacybeleid wordt van kracht zodra het is bijgewerkt of anderszins aan u is medegedeeld.

11. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres: [email protected]. Uw post kunt u sturen naar Colebrook Bosson Saunders, 35 Union Street, London, SE1 1SD of u kunt bellen naar 020 7940 4266.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.