CBS houdt rekening met de maatschappelijke en ecologische impact van de producten die we ontwerpen en produceren. Waar mogelijk passen we erkende beste praktijkentoe met betrekking tot onze productontwikkeling, sourcing en het runnen van het bedrijf.

LCA-ICON

Duurzaam ontwerp en duurzame productontwikkeling


– Onze producten zijn duurzaam en zijn vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die de levensduur van de producten verlengen.
– We onderzoeken de materiaalchemie van materialen en zorgen ervoor dat deze geen verboden stoffen bevatten.
– Tijdens ons onderzoek houden we rekening met de in de materialen vervatte energie.
– We houden een database bij van materialen in al onze producten. Deze bevat gegevens zoals het gehalte aan gerecycled materiaal en de eventuele impact daarvan.

Disassembly-tools-icon

Gesloten kringloop

– We moedigen onze ontwerpers aan om gerecyclede materialen te kiezen en om rekening te houden met materialen die mogelijk in de oceaan terechtkomen.
– Wij stimuleren de demontage en de recyclebaarheid van producten en componenten om ervoor te zorgen dat de materialen opnieuw zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen in overeenstemming met de principes van een kringloopeconomie
– Onze verpakkingen zijn ontworpen met het oog op efficiëntie en we werken eraan om plastics voor eenmalig gebruik waar mogelijk uit te faseren.
– CBS biedt voor zijn toonaangevende producten terugnamediensten aan om deze een tweede leven te geven.
– Wij ondersteunen bestaande producten gedurende tien jaar na de stopzetting van de productie.

Onze voetafdruk verkleinen


– CBS legt zich toe op de voortdurende verbetering in lijn met de ISO 14001-norm.
– Wij streven ernaar om het verbruik van belangrijke hulpbronnen voor onze kernactiviteiten te verminderen:
• Energie die voor verwarming, koeling en verlichting van onze kantoren;
• Ons waterverbruik;
• Direct of indirect verbruik van fossiele brandstoffen voor elektriciteit, het vervoer van mensen en goederen bij de levering van onze diensten waar we invloed hebben op deze aspecten; en
• De hoeveelheid afval afkomstig uit onze kernactiviteiten verminderen, met name als gevolg van:
• Verkoopactiviteiten
• Backoffice (orderverwerking, HR, Financiën)
• Nieuwe productontwikkelingsactiviteiten

 

Mensen en de samenleving

– Bij CBS waarderen we onze medewerkers en stimuleren we iedereen om te groeien en innovatief te zijn in hun functie
– CBS evalueert zijn toeleveringsketen op eventuele aanzienlijke sociale impact
– Als onderdeel van onze ontwerpfilosofie werken we nauw samen met leveranciers om de beste materialen voor het product bij de juiste leverancier te halen.
– Wij steunen de 10 principes van het UN Global Compact van de VN met betrekking tot de mensenrechten, arbeid, het milieu en anti-corruptie. Wij zorgen ervoor dat alle leveranciers en hun partners zich aan deze principes houden.

Duurzaam ontwerp