Het Declare-label is een milieucertificaat dat is toegekend aan monitorarm Flo.

Declare is een ingrediëntenlabel voor bouwproducten en benadrukt de inspanningen die CBS levert voor het gebruik van gezonde materialen.

Deze certificering gekoppeld aan de online database van gezonde materialen, stelt CBS en fabrikanten van ecologisch verantwoorde producten in staat om marktleiderschap aan te tonen in de beweging naar producttransparantie en gezondheid in de gebouwde omgeving. De certificering biedt CBS ook uitgebreide toegang tot ‘s werelds meest baanbrekende duurzame bouwprojecten.

Declare is goedgekeurd als conformiteitstraject voor LEED v4 en v4.1 Building Product Disclosure and Optimization Credit

Declare-producten die “LBC Red List Free” of “LBC Red List Approved” zijn, zijn goedgekeurd als conformiteitstraject voor de International WELL Building Standard v1 Feature 26 for Enhanced Material Safety en WELL v2 Feature X13 Enhanced Material Precaution. Bij deze kenmerken wordt uit voorzorg rekening gehouden met gevaren door de nadruk te leggen op een gezonde materiaalkeuze om de risico’s tot een minimum te beperken.

Deze certificering kan worden gedownload

Duurzaam ontwerp